logo
 
Tips
Om efficiënt te werken met de beeldbank kan je gebruik maken van de het toetsenbord om te navigeren.
  • Pijltjes toetsen voor volgende en vorige
  • + toets voor het tonen van een vergroting
  • - toets voor het sluiten van een vergroting of het terug keren naar de overzichtsweergave.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

AVG persoonsgegevens gebruikt en opslag

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook de Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB),
gevestigd in Bathmen met Kamer van koophandel inschrijving 40650858
inzage geeft in het gebruik van foto’s die door het bureau gemaakt en verzameld worden.

1. Doel:
1.1 De beelden en gegevens die de OKB verzamelt/maakt worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. De
foto’s zijn bestemd voor publicaties in bladen, tijdschriften, internetmedia, boeken en andere gedrukte media.
Daarnaast kunnen sommige foto’s illustrerend gebruikt worden bij een artikel over een relevant onderwerp zoals
bijvoorbeeld foto’s van de kermis bij een onderwerp dat te maken heeft met de kermis
1.2 Enkele beelden kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden zoals een kalenders, CD-hoesjes,
platenhoezen e.d. Beelden zijn uiteraard relevant aan het onderwerp.
1.3 Sommige beelden kunnen decorstuk worden zoals achterwanden in of op gebouwen. Daarnaast dienen als
aankleding van etalages in winkels of op banners bij events.
1.4 Foto’s in de beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige en journalistieke taak hebben en
voor onderwerpen die te maken hebben met het verleden opnieuw in de aandacht komen ter illustratie van een
journalistiek verslag.
1.5 Persoonsgegevens zoals e-mails, namen en adressen worden alleen gebruikt door de OKB inzake
betalingen en nabestellingen van de klant. In dit geval ook voor contracten inzake het gebruik van foto’s voor de
doeleinden, zoals deze genoemd worden in punt 2.

2. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen
2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien iemand in contact wil komen met een persoon op
de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de maker van het beeld dan zal dit in overleg gaan met
degene die op de foto staat.

3. Duur van de opslag
3.1 De persoonsgegevens blijven een jaar behouden maar worden niet verstrekt aan anderen (conform punt 2).
3.2 Mits anders overeengekomen blijven met betrekking tot fotografie, foto’s wel langer dan een jaar behouden
omdat ze tot doel hebben zie punt 1.4.
3.3 Persoonsgegevens in adressen en e-mails met informatie betreffende een aankoop/bestelling/betaling worden
alleen opgeslagen als ze relevant zijn voor toekomstige betalingen/aankopen met een periode van ca 1 jaar.
3.4 Omdat vanwege de belastingen zakelijke administratie 10 jaar behouden moet blijven zullen een aantal
persoonsgegeven zoals facturen bewaard blijven tot de periode verlopen is. Daarna worden de stukken
vernietigd.
3.5 Adressen worden opgeslagen in ordners. Omdat bepaalde gegevens relevant zijn voor toekomstige zakelijke
contacten zullen zij conform belastingdoeleinden voor een periode van 10 jaar bewaard blijven.
3.6 Gegevens voor prijsafspraken worden opgeslagen op vaste en externe harde schijven die als kopie dienen bij
eventuele computercrashes of hacks van het centrale systeem. Prijsafspraken zijn alleen relevant als ze nog
voldoen aan de prijzen van de tijd. Na een periode van 5 jaar zullen de meeste vernietigd worden via de
versnipperaar. Alleen de gegevens die van belang zijn inzake lagere overeenkomsten met klanten blijven
bewaard.
3.7 Opslag van foto’s zal plaatsvinden op de systeemcomputer, DVD, CD, memoriestick en externe harde
schijven. Dit alles heeft tot doel materiaal te bewaren voor hergebruik inzake journalistieke,
geschiedkundige/historische en illustrerende doeleinden.

4. Recht op inzage
4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via secretariaat@okbbathmen.nl hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit
bezwaar gegrond is zal de OKB de betreffende foto verwijderen.
4.2 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres,
woonadres en andere informatie dan zal [Uw organisatie] deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is.
4.3 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een
rectificatie aangevraagd worden via [e-mailadres] Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na hercontrole van deze gegevens.

5. Informatie over klachten
5.0 Mochten er toch nog klachten zijn inzake persoonsgegeven dan kan dat via de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Overige informatie
6.1 Klachten over personen op foto’s zonder dat de persoon op de foto’s zelf een klacht indient worden niet in
behandeling genomen. De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op te nemen met [e-mailadres]
en na onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd worden.
6.2 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij nabestaanden duidelijk
gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden.
6.3 De foto’s zijn eigendom van de OKB en worden alleen met toestemming van de OKB geleverd aan
klanten conform punt 1.
6.4 Conform punt 1 kan het voorkomen dat de functie van de foto niet past bij het verhaal en dit zelfs als
kwetsend ervaren wordt. De klacht dient u dan in te dienen bij degene die de foto heeft gepubliceerd en niet
de OKB of een van de makers in opdracht van de OKB. De media is in dit geval de
eindverantwoordelijke. Uiteraard mag u het wel even per mail melden via secretariaat@okbbathmen.nl. Stappen zullen wij
niet ondernemen namens u, maar we zullen namens de OKB de persoon aanspreken middels telefonisch
contact of via e-mail.

AVG voorwaarden Mei 2018.
Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB)